karta hallsjonLängst i norr finns sjöarna Storvågen och Lillvågen. Mellan dessa finns Stuppulsån, en sträcka på 400 m. Här finns goda möjligheter till fint harrflugfiske med fina fångstplatser. Det gäller även inloppet till Storvågen och Kilströmmen, en kort strömsträcka. Från Lillvågen rinner Åfloån ned till Hällsjön en sträcka på 3 km. Åfloån erbjuder också ett fint harr- och öringfiske. Hällsjön som är 6 km lång har ett omväxlande bestånd av fisk.

 

För aktuell information om fiskekort etc:
http://www.turistkompaniet.nu/7516.fiske.html

 

 

 

 

ho sundqvist
Vy över Hällsjön mot Hällberget från vikbron Gunnebo
Foto: Hans Olov Sundqvist

 

Mer information:

Johnny Lindman
Ordförande i Hällsjöns Fiskevårdsförening  
Tel: 070-6733648