karta oldenOlden (jämtska: Årdda) är belägen mellan Rönnöfors och Frankrike, inte långt från fjället Oldklumpen.

Historia

Oldens äldre historia är starkt förknippad med den samiska befolkningen i Oldfjällen och därefter medbergsbruket. Den nuvarande byn Olden grundades år 1766 av nybyggaren Nils Persson Lindell från Älvdalen. Jordbruket kom att bli en dominerande näring i byn, vars befolkning växte.

Under sista delen av 1800-talet började skogsavverkningarna i Offerdal och runt år1900 fick Olden sina två första affärer. Dessa var filialer till andra butiker i Offerdal och hade inledningsvis endast öppet på lördagar. Sedermera fick byn även en skola som dock lades ned på 1970-talet.

Silvergruvan

I anslutning till Oldklumpen liggerGruvfjället där man på 1600-talet anlade en silvergruva. I slutet av den dansk-norska tiden i Offerdal, år 1643, upptäckte en same från Oldfjällen silvermalm. Gruvdriften på Oldellfiellet började år 1652 då kronobefallningsmannen Peder Eriksson Niure fick privilegier för bergverksrörelsen av bergskollegium. Intill gruvan byggdes en smedja och ett antal byggnader nedanför fjället vid Överoldsjön. Mellan Över- och Ytteroldsjöarna byggdes enhytta.

Det tillverkade silvret levererades till kungliga myntverket. Niure begärde att en väg skulle byggas från Tångeråsen till Gruvfjället, men det är oklart om någon sådan byggdes. Gruvdriften blev inte så framgångsrik och Niure tvingades avvika till Tröndelag, där han startade flera bergverk.

I samband med Urban Hjärnes resa till Jämtland år 1685 gjordes även ett besök i silvergruvan på Oldfjället. Gruvan innehöll litet silver men ansågs vara rik på bly. Gruvdriften pågick i olika perioder fram till 1800-talet. År 1738 arbetade ca 20 personer i gruvan.

Den siste ägaren var den svenske konsuln i Hamburg. Tyska arbetare var verksamma i Oldengruvan och sommaren 1848 var till och med en tysk lärare anställd. Arbetet avbröts i samband med att tyska arbetare kallades hem i samband med krig i mitten på 1800-talet.

Bergkristaller

Olden är även känt för bergkristaller. Kristallbrottet i Olden beskrivs redan på 1700-talet. I Abraham Hülphers skildring av Jämtland och Härjedalen från år 1775 omnämns ett krystallbrott i Olden. Bergkristall från Oldengruvan användes under andra världskriget i optisk och teleteknisk industri. Omkring 8 personer sysselsattes i kristallbrytningen i Småbergshögruvan. I början såldes kristallerna i oslipat skick i Frankrikegården. Därefter sändes kristallerna till Tjeckoslovakien för slipning.

Kristallbrytningen lades därefter ned, men under lång tid plockades råkristaller för slipning. Offerdalskristallen anses vara ovanligt vattenklar.

Natur och kultur

Olden har fått sitt namn från de omgivande Oldfjällen i norra Offerdal. Vid Oldklumpen och Överoldsjön finns ett kraftverk som ägs av Jämtkraft. På 1950-talet anordnades störtlopp från Oldklumpens topp med mål i Frankrikegården. Varje påskafton anordnas i byn pimpeltävlingen Oldpimpeln som brukar attrahera ca 400 tävlanden.

Oldklumpen Offerdal 
"Arrack uppe på klumpen" - foto: Lina Jonsdotter, Stugun
Vinnare i Offerdalsbygden i Samverkans stora tävling hösten 2009, vuxenklassen.
Juryns motivering: "bild med djup och spänning- fullständig överblick"

Oldpimpeln
Oldpimpeln
Foto: Eva Suhl

För användare

Logga in för att administrera dina sidor

Go to top