Jänsmässholmen OfferdalJänsmässholmen präglas av den sydsamiska kulturen. Byn ligger inom renbetesland och de renägande samerna i byn är medlemmar i Offerdals sameby. I dag har byn endast ett fåtal invånare.

Ortnamnet kommer av det jämtska ordet för midsommar, Jänsmäss (Johannes mässa). Och Jänsmässholmen är verkligen värt ett besök just i midsommartid. Vallarna lyser gula av smörbollar. På de blåvioletta fjällen ligger vita snödrivor kvar och runt fjällen en ljusgrön bård av försommargrönska.

Jänsmässholmen ligger mitt i ett skyddat naturområde, i ett Domänreservat med fyra "guldklimpsmiljöer", mitt i Offerdals fjällvärld. Där finns fjällnära skog, särskilt i de södra och norra delarna av reservatet.
Oldflån är ett ungefär 20 kvadratkilometer stort myrområde som ligger på en bergskupol. Detta medför att myren sluttar åt alla håll. Fågellivet är mycket rikt i området.
Flån är också ett myrområde, lika stort som Oldflån. Men tack vare en mängd små skogsbevuxna åsar upplever man inte myrflaket så stort. Flån är en av Jämtlands rikaste och viktigaste fågellokaler.
Nära Jänsmässholmen ligger bland annat fjällen Ansätten och Önrun.

Historia

Jänsmässholmen har anor långt tillbaka i tiden som samiskt sommarviste men blev föremål för fast bostättning först på 1860-talet, då samer slog sig ned och började bruka jorden.

Hotell Holmens historia är lång och började redan på 1860-talet. Då började några samer bo året runt i samelägret i Jänsmässholmen. Samerna tillhörde en lappförsamling och deras predikant besökte Jänsmässholmen för att hålla andakt.
Redan 1890 byggdes sedan stommen till ett gudstjänsthus som dock aldrig blev färdigställt. Först 1931 invigdes det nuvarande lilla kapellet.

Under åren 1928-30 upprustades många hus genom det s.k. lappväsendets försorg och många samefamiljer kom att bosätta sig i Jänsmässholmen. Snart blev det behov av skollokaler, och år 1944 invigdes nomadskolan, där barn från flera samebyar inackorderades under terminerna. Så kom glädjeåret 1954 med allmän väg från Finnsäter till Jänsmässholmen. Den vägen blev dock början till slutet för nomadskolan, och 1958 stängdes den för gott. Den förnämliga skolan stod tom.
Nästa kapitel blev Skidfrämjandets. Lokalavdelningen i Offerdal arrenderade den före detta skolan och ordnade kurser i lokalerna. Efter några år blev det för tungt att driva med ideella krafter och man anställde en arrendator som påbörjade hotellverksamhet.
Nu är hotellet privatägt och drivs framförallt som konferens och turistanläggning, med koncentration på vinterhalvåret och de möjligheter som finns i närområdet för fiske, skoteråkning, längdskidåkning, mm.