Om mig:
 

Utbildad Vitalpraktiker vid Yrkesskolan för massageterapier.

Jobbar för att hjälpa dig med bland annat muskulära spänningar.

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakta mig:

Adress: Villavägen 22, 830 51 Offerdal (Änge)
Telefon: 070-639 71 76
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jag erbjudet möjlighet till behandling i Änge samt i Torvalla, Östersund.

Kan även komma till företag för friskvårdsbehandlingar.

 

Beskrivning av Vitalmetoden

Vitalmetoden har utvecklats sedan 2005, då Anette Pettersen, hälsoutvecklare och myolog, behandlade en mycket spänd och stressad företagsledare som sedan barndomen lidit av migrän och huvudvärk. Han hade under många år använt en mängd starka mediciner för att fungera i vardagen. Denne patient, som kom en gång i veckan i avslappnande syfte, upptäckte redan efter de första behandlingarna att den dagliga migränen inte återkom som förväntat. Idag, har många kunder behandlats mot huvudvärk, metoden har finslipats och nya behandlingsformer utvecklats. Näringsstöd har införts i behandlingarna för att förstärka den självläkande effekten.
 

Vitalpraktiker, medicinska massageterapeuter med specialistkompetens

Du kan vända dig till din vitalpraktiker med all typ av muskelsmärta. Kommer du till oss med en skada görs en mycket noggrann neurologisk undersökning för att bedöma om du är "vår" patient eller ska remitteras vidare till sjukvården. Görs inga neurologiska fynd påbörjas behandlingskuren. Din vitalpraktiker anpassar den individuellt efter dina behov.

De vanligaste besvären har ett direkt samband med förträngningar och orsakas av att hårda muskler och knutor trycker på blodkärl och/eller nervsystemet.

När blodflödet till och från hjärnan störs kan migrän och huvudvärk uppstå. När musklerna mjukas upp och knutor försvinner förbättras blodflödet och hjärnans syresättning ökar, vilket kan vara anledningen till att över 90 % av alla med huvudvärk, blir mycket bättre eller helt besvärsfria redan efter fjärde behandlingen. Detsamma gäller nerver som kan komma i kläm och orsaka smärta både upp i huvudet och inklämningar i t ex armar och händer.

Vid nackpelaren går vagusnerven som styr hela matsmältningsapparaten. Det är en av de nerver som kan komma i kläm av förträngningar i området. Även yrsel kan bero på nerver i kläm medan trötthet och även kronisk trötthet, ofta orsakas av dåligt flöde av blod och syre till hjärnan.

Sömnproblem kan vara relaterat till muskelspänningar, liksom flera typer av värk, smärta och problem som exempelvis nackspärr. Dessa spänningar kan orsakas av att kroppen kompenserar för en snedställning. Ryggraden är som en kedja. När mångåriga spänningar och knutor upplöses startar en självläkningsprocess och då försvinner ofta exempelvis även ryggproblem och höftbesvär. Det centrala nervsystemet fungerar som det ska. Nervsignaler störs inte längre och det kan förklara varför så många upplever ett flertal olika förbättringar.

Stressrelaterade symtom kan förbättras med behandlingen. Anspända muskler signalerar fara till hjärnan -hjärnan svarar med att spänna musklerna. En nedåtgående spiral som patienten sällan kan bryta själv har skapats.

I vissa, sällsynta fall kan, då muskelspänningar löses, ett annat område, vanligen höften, bli mer spänd under en period. Detta beror på att kroppen strävar efter att bibehålla den sedan länge uppbyggda anspänningen. Detta är ofarligt och övergående.

Vid ett normalt förlopp träffar du din vitalpraktiker en timme två gånger i veckan i två veckor. Under tiden du behandlas kan ett näringsstöd tillföras för att stärka kroppen inifrån samtidigt som praktikern löser spänningar, nervförträngningar och knutor utifrån. Följ din vitalpraktikers rekommendationer för bästa resultat.

Våra vitalpraktiker är utbildade vid Yrkesskolan för Massageterapier som utbildar medicinska massageterapeuter med specialistkompetenser, vid Östersunds sjukhus. Alla vitalpraktiker har en basmedicinsk kompetens motsvarande sjuksköterska.

 

Huvudvärk och migrän

När blodflödet till och från hjärnan störs kan migrän och huvudvärk uppstå. När muskler mjukas upp och knutor försvinner förbättras blodflödet och hjärnans syresättning ökar, vilket kan vara anledningen till att över 90 % av alla med huvudvärk, blir mycket bättre eller helt besvärsfria mellan tredje och fjärde behandlingen. Detsamma gäller nerver som kan komma i kläm och orsaka smärta både upp i huvudet och inklämningar i t ex armar och händer.
 

Neurocervikalterapi

Vi har under många år behandlat nackskador med neurocervikalterapi. Vi tar gärna emot nya whiplashskador men vi vill att brott på kotor och diskbrock är utläkta sedan minst 6 månader.


Neuromyologi

Du kan vända dig till din vitalpraktiker med alla domningar, känselbortfall, "sockerdricka", strålningar. Vi är specialiserade i neuromyologi vilket innebär att vi vet hur man behandlar nervinklämningar orsakade av muskler. Vi utför grundliga neurologiska undersökningar för att utesluta sånt som bör behandlas av läkare och remitterar dig i de fall det är befogat.
 

Jag erbjuder behandling i Änge, Offerdal samt i Torvalla, ÖstersundBehandlingen -ett samarbete mellan dig och din vitalpraktiker

Första behandlingstillfället kan vara nog så smärtsamt men redan vid andra till tredje behandlingen kommer du märka att många spänningar släppt och förhoppningsvis blir du smärtfri redan då. Alla våra muskulära behandlingar är kurer om 4-6 gånger innan du anses färdigbehandlad. Detta för att det krävs flera behandlingar innan muskulära problem kan anses färdigbehandlade och musklerna återfått sin normala funktion. Vissa har en pågående stressande livssituation och musklerna behöver mer tid på sig. Vi anpassar behandlingen efter individen. Det är viktigt att du som patient förstår att behandlingen alltid är ett samarbete mellan dig och din behandlare. Följer du din vitalpraktikers råd får du snabbare och varaktiga resultat.
 

Tystnadsplikt

Alla vitalpraktiker har, för din trygghet, skrivit tystnadspliktavtal. Det är viktigt att du ger din behandlare all information som kan vara av vikt för behandlingen.
 

 

Möjliga behandlingsreaktioner:

•Efter behandlingarna kan träningsvärk och ett par dagars trötthet med ett större sömnbehov inträffa. Detta beror bl.a på att en stor mängd slaggämnen som frigjorts under behandlingen ska tas om hand av lymfsystemet. Drick extra mycket före och efter behandling.
•Besvär som du redan tidigare hade, kan komma igen mer eller mindre kraftigt, dock tillfälligt. Särskilt om nackrosetten behandlats. Innan behandling av nackrosetten kontrollerar vi med patienten att denne inte har en viktig dag framför sig, dagen därpå.
•Snuva (en rinnande näsa är en naturlig återhämtnings och rengörings process).

 

Vi vill hjälpa människor bli bättre

Att du är nöjd och mår bra är viktigast för oss. Du får gärna hjälpa oss och andra med huvudvärk genom att tipsa vänner och bekanta om vår hemsida eller genom att ”gilla” Vitalmetoden Sverige på Facebook och lämna en kommentar.
 

Rekommendationer

•Drick mycket vatten under hela kuren. Hjälper kroppen att snabbare göra sig av med det slagg behandlingen pressat ut i vävnaden.
•Unna dig vila, speciellt de första dagarna. Ge kroppen tid och möjlighet att få återhämta sig. Se dagarna runt behandlingen som rehabilitering.
•Stretcha tio minuter om dagen för att påskynda slaggutdrivningen och bibehålla mjuka muskler. Du får ett program av din vitalpraktiker.
•Hjälp kroppen under återuppbyggnaden med förslagsvis ett multivitamin-mineral preparat.
•Ta ett magnesiumtillskott i terapeutisk dos om 600 mg/dagligen. De dagar du har huvudvärk ökar du till dubbel dos. Kan köpas hos din vitalpraktiker.
•Gurkmejans antiinflammatoriska egenskaper gör den värdefull för dig med smärta. En rågad msk/dag rekommenderas.
•Följ din vitalpraktikers råd och tips för bästa resultat.

Go to top